Topic 1


คำสั่ง…ให้นักเรียนอ่านคำสั่งต่อไปนี้และปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้

1. read the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes and compare two property.

2. Answer in your comment below the blog.

Advertisements

Posted on 06/07/2011, in สอนEISในวิชาวิทยาศาสตร์. Bookmark the permalink. 25 ความเห็น.

 1. ด.ญ.แป้งร่ำ ถุงออน เลขที่ 22 ม.1/11

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ เคมี

  การเข้าใจความแตกต่างของ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ เคมี สำคัญมากทั้ง 2 ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาปฏิกิริยาทางเคมี และ สถานะของสาร พวกเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดของมัน แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานที่เราใช้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวกับพลังงาน และ สถานะของสาร . การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของระดับโมเลกุล

  เมื่อคุณรู้ขั้นตอนและสามารถเข้าใจมันได้ คุณก็สามารถบังคับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้ แต่ก็มีบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานะมันได้ก็เช่น คุณนำก้อนน้ำแข็งไปละลายน้ำ นั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตัวอย่างสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อาจเกิดจาก การเคลื่อนไหว อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในในระดับที่เล็กมาก ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่มองไม่เห็น เมื่อเหล็กเกิดสนิม คุณจะมักจะเห็นมันในระยะเวลานานกว่าจะเกิดขึ้น มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามระยะเวลา. ก้อนน้ำตาลที่ละลายก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่การเผาไหม้น้ำตาลนั้นเป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี พลังงานไฟเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

  การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็มีขนาดที่เล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีหลานขั้นตอนมาก และ ผลที่ได้อาจมีขนาดเท่ากับอะตอม แต่ผลที่ได้อาจแตกต่างกันออกไป น้ำตาลกลูโคส ฟลุกโตส กะ กาแลกโตส ทั้งหมดมี คาบอนร์ 6 อะตอม ไฮโดรเจน 12 อะตอม และ ออกซิเจน 6 อะตอม ถึงแม้จะมีจากอะตอมเดียวกัน แต่พวกมันก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันมากๆ และ จะเรียกว่าโครงสร้างของสารอินทรีย์ พวกมันก็มีปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลที่ต่างกันออกไป

  ด.ญ.แป้งร่ำ ถุงออน เลขที่ 22 ม.1/11
  (ครูให้ตอบคำถามยังไงหรอค่ะ ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยค่ะ)

  • ถูกต้องแล้วค่ะ แต่ที่จริงน่าจะสรุปให้กระชับกว่านี้นะค่ะ.แต่ก็ถือว่าเข้าใจ

 2. สวัสดีค่ะครูต่ายมาตอบคำถามค่ะ

  ชื่อ: กฤศณวัณย์ รวมสุข เลขที่ 13 ม.1/11 (หนูไม่รู้หรอกนะว่าให้อธิบายอย่างไงอ่ะค่ะ ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะค่ะ)

  สารสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทางกายภาพ และทางเคมี ในการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพของสาร สมบัติทางเคมีของสารนั้นๆจะคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่น การละลายของน้ำแข็ง และการฉีกกระดาษ หรือผ้าเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพในแต่ละตัวอย่าง สารแต่ละชนิดยังคงเป็นสารเดิม ผ้าก็ยังคงเป็นผ้า แม้รูปร่าง ของผ้าหรือน้ำแข็งจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่องค์ประกอบทางเคมีไม่ได้เปลี่ยนแปลง ไปด้วย
  ในการเปลี่ยนแปลงทางเคมี องค์ประกอบทางเคมีของสารได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น การเผาไม้ขีดไฟ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การเกิดสนิมของเหล็กล้วนแล้วแต่เป็นการ เปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งสิ้น เพราะในแต่ละกรณีองค์ประกอบทางเคมีได้เปลี่ยนไป ในการเปลี่ยน แปลงทางเคมี พันธะต่างๆ ที่ยึดโมเลกุลของสารถูกทำลาย และอะตอมของสารได้รวมกันใหม่ เป็นโมเลกุลที่แตกต่างออกไป

 3. อังคณา ศรีเทพ เลขที่ 39 ม.1/11

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ เคมี

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพของสาร เช่น การเปลี่ยนสถานะ การละลาย การมีรูปร่างเปลี่ยนไป หลังจากการเปลี่ยนแปลงแต่สมบัติทางเคมีของสารยังคงเหมือนเดิม

  ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  -การระเหิดของลูกเหม็น
  -การแตกของแก้ว
  – การระเหยของน้ำ
  – การปั้นดินน้ำมันเป็นรูปต่างๆ

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสารที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างจากสารเดิม ไม่สามารถทำให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้ หรือทำได้ยาก

  ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  -การเกิดสนิมของเหล็ก
  -การทอดไข่ดาว
  -การสุกของผลไม้
  -การเผาไหม้ของไส้เทียน

 4. ด.ญ.แป้งร่ำ ถุงออน เลขที่ 22 ม.1/11

  ขอบคุณค่ะ ครูต่าย : ) ไม่รู้ว่าครูจะให้สรุปไม่งั้นก็สั้นกว่านี้แล้ว T^T
  ขอโทษค่ะ

 5. ด.ญ.ปัญญาพร เชื่อสะอาด เลขที่21 ม

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ

  ความแตกต่างระหว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ
  ทั้ง 2 ประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับการศึกษา ปฏิกิริยาทางเคมี และสภาวะของสาร
  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวกับพลังงานและสภาวะของสาร
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั้น คือ การเปลี่ยนแปลงรูปร่่างของวัตถุ และไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะของสาร แต่ก็มีบางสิ่งเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อคุณนำก้อนน้ำแข็งไปหลอมเหลวให้กลายเป็นน้ำ นั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตัวอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แรง การเคื่อนไหว อุณหภูมิ และความดัน

  การเปลี่ยนเเปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับที่เล็กมาก ในการเปลี่ยนเเปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุลที่มองไม่เห็น การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช้ระยะเวลานาน

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีหลายขั้นตอน ผลที่ได้คือ อะตอม ซึ่งแต่ละผลที่ได้จะแตกต่างกัน เนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลที่แตกต่างกัน

 6. ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม

  ***(ดำรงค์ กลิ่นหอม)***

  จากบทความ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแ​ละทางเคมี
  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับ​ทางเคมี มีความแตกต่างระหว่างกันหลายอย่​าง ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเป​ลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล และทำให้ได้สารใหม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การสันดาปหรือการเผาไหม้ การต้มไข่ การเกิดสนิมเหล็ก และการนำกรดไฮโดรคลอลิกผสมกับโซ​เดียมไฮดรอกไซค์เพื่อทำให้ได้เก​ลือและน้ำ เป็นต้น

  การเปลี่ยนแแปลงทางกายภาพ เกี่ยวกับพลังงานและสถานะของสสา​ร
  อันได้แก่ การละลาย การกลายเป็นน้ำแข็ง การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิด นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดเป็นสา​รใหม่ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น
  การบี้กระป๋อง การละลายของน้ำแข็ง และการที่ขวดแก้วแตก เป็นต้น

  From the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes,
  I think there are different in some property between Chemical and Physical Changes :

  Chemical changes take place on the molecular level. A chemical change produces a new substance. Examples of chemical changes include combustion (burning), cooking an egg, rusting of an iron pan, and mixing hydrochloric acid and sodium hydroxide to make salt and water.

  Physical changes are concerned with energy and states of matter. A physical change does not produce a new substance. Changes in state or phase (melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation) are physical changes. Examples of physical changes include crushing a can, melting an ice cube, and breaking a bottle.

  ——————————​——————————​————————–
  สรุปข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ย​นแปลงทางกายภาพกับทางเคมี แยกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  -ไม่เกิดสารใหม่
  – สมบัติของสารคงเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเ​ดิมได้หรือเปลี่ยนกลับไปกลับมาไ​ด้
  -ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ​ของสาร

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  -เกิดสารใหม่
  -สมบัติของสารผิดไปจากเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเ​ดิมยาก
  -มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ​สาร

  โดย…ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม ชั้นม.1/11

  ___________________________________________________
  ========​==============================​===========

 7. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วงศ์ใหญ่

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปร่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อคุณละลายก้อนน้ำแข็งนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (เพิ่มพลังงาน) ว่าตัวอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับกองกำลังเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, และความดัน

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับเล็กมาก ในขณะที่การทดสอบบางอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเห็นได้ชัดเช่นการเปลี่ยนสีส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลและมองไม่เห็น เมื่อสนิมเหล็ก (Fe) คุณจะเห็นมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่่ยาวนาน โมเลกุลที่เกิดขึ้นจริงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพวกเขา(เหล็กออกซิไดซ์) ก้อนน้ำตาลละลายเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารยังคงเป็นน้ำตาล การเผาไหม้น้ำตาลก้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พลังงานของการเกิดไฟไหม้ได้หักลงพันธบัตรเคมี
  การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีขนาดเล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นมากกว่าชุดของขั้นตอนและผลที่ได้อาจมีจำนวนเท่ากันของอะตอม แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน น้ำตาลน้ำตาลกาแลค, และ fructose ทั้งหมดมีหกอะตอมคาร์บอนสิบสองอะตอมของไฮโดรเจนและหกอะตอมออกซิเจน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำของอะตอมเดียวกันพวกเขาก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันมากและจะเรียกว่าสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้าง พวกเขาแต่ละคนมีปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของพวกเขา

  ด.ญ. ณัฏฐณิชา วงศ์ใหญ่ ม.1/11 เลขที่ 15

 8. ด.ญ.ปัญญาพร เชื้อสะอาด เลขที่21 ม.1/11

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ

  ความแตกต่างระหว่างเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ ทั้ง 2 ประเภทนี้
  ขึ้นอยู่กับการศึกษา ปฏิกิริยาทางเคมี และ สภาวะของสาร
  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวข้องกับพลังงานและสภาวะของสาร
  การเปลี่ยนเเปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล

  เมื่อคุณรู้ขั้นตอนและเข้าใจ คุณก็สามารถบังคับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ รูปร่างของวัตถุมีการเปลี่ยงแปลง และสภาวะของสารไม่เปลี่ยนเเปลงแต่มีบางสิ่งเปลี่ยนเเปลง เช่น เมื่อคุณนำก้อนน้ำแข็งไปหลอมเหลวกลายเป็นน้ำ นั้น คือการเปลี่ยนเเปลงทางกายภาพ(การเพิ่มพลังงาน)
  ตัวอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเเปลง คือ แรง การเคลื่อนไหว อุณหภูมิ และ ความดัน

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในระดับที่เล็กมาก เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลที่มองไม่เห็น
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช้ระยะเวลานาน

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี มีหลายขั้นตอน ผลทั่ได้คือ อะตอม แต่ผลที่ได้จะต่างกัน
  เนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลแตกต่างกัน

 9. ด.ญ.ปัญญาพร เชื้อสะอาด เลขที่21 ม.1/11

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ

  ความแตกต่างระหว่างเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ ทั้ง 2 ประเภทนี้
  ขึ้นอยู่กับการศึกษา ปฏิกิริยาทางเคมี และ สภาวะของสาร
  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวข้องกับพลังงานและสภาวะของสาร
  การเปลี่ยนเเปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล

  เมื่อคุณรู้ขั้นตอนและเข้าใจ คุณก็สามารถบังคับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้
  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ รูปร่างของวัตถุมีการเปลี่ยงแปลง และ
  สภาวะของสารไม่เปลี่ยนเเปลงแต่มีบางสิ่งเปลี่ยนเเปลง เช่น เมื่อคุณนำก้อนน้ำแข็ง
  ไปหลอมเหลวกลายเป็นน้ำ นั้น คือการเปลี่ยนเเปลงทางกายภาพ(การเพิ่มพลังงาน)
  ตัวอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเเปลง คือ แรง การเคลื่อนไหว อุณหภูมิ และ ความดัน

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในระดับที่เล็กมาก เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลที่มองไม่เห็น
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช้ระยะเวลานาน

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี มีหลายขั้นตอน ผลทั่ได้คือ อะตอม แต่ผลที่ได้จะต่างกัน
  เนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลแตกต่างกัน

 10. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้ แต่ก็มีบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานะมันได้ก็เช่น คุณนำก้อนน้ำแข็งไปละลายน้ำ นั้นคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตัวอย่างสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อาจเกิดจาก การเคลื่อนไหว อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในในระดับที่เล็กมาก ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่มองไม่เห็น เมื่อเหล็กเกิดสนิม คุณจะมักจะเห็นมันในระยะเวลานานกว่าจะเกิดขึ้น มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามระยะเวลา. ก้อนน้ำตาลที่ละลายก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่การเผาไหม้น้ำตาลนั้นเป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี พลังงานไฟเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

  ด.ญ.วิสุทธินี ปาเอื้อม ชั้น ม.1/11 เลขที่ 31

 11. กฤศณวัณย์ รวมสุข

  สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

  สมบัติทางกายภาพสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือลักษณะ
  ภายนอกและการใช้เครื่องมืออย่างง่าย ๆ ในการสังเกต

  การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  องค์ประกอบของสาร ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการ
  เปลี่ยนแปลงทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น เช่น การเปลี่ยน
  สถานะ การเกิดสารละลาย การเปลี่ยนอุณหภูมิ การสึกกร่อน
  เป็นต้น

  ส่วนสมบัติทางเคมีนั้น(Chemical Properties)

  หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายใน
  ของสาร และการเกิด

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี จะต้องมี
  สารใหม่เกิดขึ้นเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายใน
  และมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของสารด้วย
  ทำให้สารใหม่ที่เกิดขึ้น มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิม เช่น
  การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การสังเคราะห์ด้วยแสง
  เป็นต้น

  ถ้าเปรียบเทียบของทั้งสองอย่างแลัว

  สมบัติทางเคมีนั้นจะทำให้เกิดสารใหม่ขึ้น แต่สมบัติทางกายภาพแลัวยังคงเป็นสารเดิม

  ชื่อ-นามสกุล: กฤศณวัณย์ รวมสุข เลขที่ 13 ม.1/11

  หนูเข้าใจแค่นี้ค่ะคุณครูต่าย

 12. ดำรงค์ กลิ่นหอม

  จากบทความ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี มีความแตกต่างระหว่างกันหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล และทำให้ได้สารใหม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การสันดาปหรือการเผาไหม้ การต้มไข่ การเกิดสนิมเหล็ก และการนำกรดไฮโดรคลอลิกผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซค์เพื่อทำให้ได้เกลือและน้ำ เป็นต้น

  การเปลี่ยนแแปลงทางกายภาพ เกี่ยวกับพลังงานและสถานะของสสาร
  อันได้แก่ การละลาย การกลายเป็นน้ำแข็ง การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิด นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น
  การบี้กระป๋อง การละลายของน้ำแข็ง และการที่ขวดแก้วแตก เป็นต้น

  From the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes,
  I think there are different in some property between Chemical and Physical Changes :

  Chemical changes take place on the molecular level. A chemical change produces a new substance. Examples of chemical changes include combustion (burning), cooking an egg, rusting of an iron pan, and mixing hydrochloric acid and sodium hydroxide to make salt and water.

  Physical changes are concerned with energy and states of matter. A physical change does not produce a new substance. Changes in state or phase (melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation) are physical changes. Examples of physical changes include crushing a can, melting an ice cube, and breaking a bottle.

  ————————————————————————————–
  สรุปข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี แยกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  -ไม่เกิดสารใหม่
  – สมบัติของสารคงเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมได้หรือเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้
  -ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  -เกิดสารใหม่
  -สมบัติของสารผิดไปจากเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมยาก
  -มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

  โดย…ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม ชั้นม.1/11

  • ดำรงค์ กลิ่นหอม

   จากบทความ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
   ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี มีความแตกต่างระหว่างกันหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

   การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล และทำให้ได้สารใหม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การสันดาปหรือการเผาไหม้ การต้มไข่ การเกิดสนิมเหล็ก และการนำกรดไฮโดรคลอลิกผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซค์เพื่อทำให้ได้เกลือและน้ำ เป็นต้น

   การเปลี่ยนแแปลงทางกายภาพ เกี่ยวกับพลังงานและสถานะของสสาร
   อันได้แก่ การละลาย การกลายเป็นน้ำแข็ง การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิด นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น
   การบี้กระป๋อง การละลายของน้ำแข็ง และการที่ขวดแก้วแตก เป็นต้น

   From the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes,
   I think there are different in some property between Chemical and Physical Changes :

   Chemical changes take place on the molecular level. A chemical change produces a new substance. Examples of chemical changes include combustion (burning), cooking an egg, rusting of an iron pan, and mixing hydrochloric acid and sodium hydroxide to make salt and water.

   Physical changes are concerned with energy and states of matter. A physical change does not produce a new substance. Changes in state or phase (melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation) are physical changes. Examples of physical changes include crushing a can, melting an ice cube, and breaking a bottle.

   ————————————————————————————–
   สรุปข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี แยกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

   การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
   -ไม่เกิดสารใหม่
   – สมบัติของสารคงเดิม
   -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมได้หรือเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้
   -ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

   การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
   -เกิดสารใหม่
   -สมบัติของสารผิดไปจากเดิม
   -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมยาก
   -มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

   โดย…ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม ชั้นม.1/11

   ตอบกลับ

 13. ปุ๋ย ณัฐวลี ใจวังโลก

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกี่ยวกับพลังงาน และ สถานะของสาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงของระดับโมเลกุล

  การเปลี่ยแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้แต่ก็มีบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนสถานะมันได้ตัวอย่างสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อาจเกิดจาก การเคลื่อนไหว อุณหภูมิ ความดัน ฯลฯ

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในในระดับที่เล็กมาก ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่มองไม่เห็นและ ผลที่ได้อาจมีขนาดเท่ากับอะตอม แต่ผลที่ได้อาจแตกต่างกันออกไป น้ำตาลกลูโคส ฟลุกโตส กะ กาแลกโตส ทั้งหมดมี คาบอนร์ 6 อะตอม ไฮโดรเจน 12 อะตอม และ ออกซิเจน 6 อะตอม ถึงแม้จะมีจากอะตอมเดียวกัน แต่พวกมันก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันมากๆ และ จะเรียกว่าโครงสร้างของสารอินทรีย์ พวกมันก็มีปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลที่ต่างกันออกไป

 14. ดำรงค์ กลิ่นหอม

  จากบทความ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี
  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี มีความแตกต่างระหว่างกันหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล และทำให้ได้สารใหม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การสันดาปหรือการเผาไหม้ การต้มไข่ การเกิดสนิมเหล็ก และการนำกรดไฮโดรคลอลิกผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซค์เพื่อทำให้ได้เกลือและน้ำ เป็นต้น

  การเปลี่ยนแแปลงทางกายภาพ เกี่ยวกับพลังงานและสถานะของสสาร
  อันได้แก่ การละลาย การกลายเป็นน้ำแข็ง การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิด นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น
  การบี้กระป๋อง การละลายของน้ำแข็ง และการที่ขวดแก้วแตก เป็นต้น

  From the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes,
  I think there are different in some property between Chemical and Physical Changes :

  Chemical changes take place on the molecular level. A chemical change produces a new substance. Examples of chemical changes include combustion (burning), cooking an egg, rusting of an iron pan, and mixing hydrochloric acid and sodium hydroxide to make salt and water.

  Physical changes are concerned with energy and states of matter. A physical change does not produce a new substance. Changes in state or phase (melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation) are physical changes. Examples of physical changes include crushing a can, melting an ice cube, and breaking a bottle.

 15. ดำรงค์ กลิ่นหอม

  สรุปข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี แยกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  -ไม่เกิดสารใหม่
  – สมบัติของสารคงเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมได้หรือเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้
  -ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  -เกิดสารใหม่
  -สมบัติของสารผิดไปจากเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมยาก
  -มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

  โดย…ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม ชั้นม.1/11

 16. ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม

  ***(ดำรงค์ กลิ่นหอม)***

  จากบทความ เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแ​ละทางเคมี
  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับ​ทางเคมี มีความแตกต่างระหว่างกันหลายอย่​าง ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเป​ลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล และทำให้ได้สารใหม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การสันดาปหรือการเผาไหม้ การต้มไข่ การเกิดสนิมเหล็ก และการนำกรดไฮโดรคลอลิกผสมกับโซ​เดียมไฮดรอกไซค์เพื่อทำให้ได้เก​ลือและน้ำ เป็นต้น

  การเปลี่ยนแแปลงทางกายภาพ เกี่ยวกับพลังงานและสถานะของสสา​ร
  อันได้แก่ การละลาย การกลายเป็นน้ำแข็ง การกลายเป็นไอ การควบแน่น การระเหิด นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดเป็นสา​รใหม่ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น
  การบี้กระป๋อง การละลายของน้ำแข็ง และการที่ขวดแก้วแตก เป็นต้น

  From the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes,
  I think there are different in some property between Chemical and Physical Changes :

  Chemical changes take place on the molecular level. A chemical change produces a new substance. Examples of chemical changes include combustion (burning), cooking an egg, rusting of an iron pan, and mixing hydrochloric acid and sodium hydroxide to make salt and water.

  Physical changes are concerned with energy and states of matter. A physical change does not produce a new substance. Changes in state or phase (melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation) are physical changes. Examples of physical changes include crushing a can, melting an ice cube, and breaking a bottle.

  ———————————————————————————–

  สรุปข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ย​นแปลงทางกายภาพกับทางเคมี แยกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  -ไม่เกิดสารใหม่
  – สมบัติของสารคงเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเ​ดิมได้หรือเปลี่ยนกลับไปกลับมาไ​ด้
  -ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ​ของสาร

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  -เกิดสารใหม่
  -สมบัติของสารผิดไปจากเดิม
  -เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเ​ดิมยาก
  -มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ​สาร

  โดย…ด.ช.ดำรงค์ กลิ่นหอม ชั้นม.1/11

 17. ด.ญลักษิกา โชคประเสริฐ

  มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ทั้งสองชนิดจะขึ้นอยู่กับการศึกษาปฏิกิริยาเคมีและสถานะของเรื่องเรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจน แต่มีบางความคิดพื้นฐานที่คุณสามารถใช้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีพลังงานและสถานะเกี่ยวกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล
  เมื่อคุณขั้นตอนที่สามารถและความสนใจนั้นคุณจะได้บังคับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปร่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องนี้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อคุณละลายบนก้อนน้ำแข็งที่คุณต้องถูกบังคับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (เพิ่มพลังงาน) ตัวอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องที่คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับมากเล็ก ในขณะที่การทดสอบบางอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเห็นได้ชัดเช่นการเปลี่ยนสีส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลและมองไม่เห็น
  การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีขนาดเล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นมากกว่าชุดของขั้นตอนและผลที่ได้อาจมีจำนวนของอะตอม แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน
  ด.ญ.ลักษิกา โชคประเสริฐ เลขที่ 29 ม.1/11

 18. มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ทั้งสองชนิดจะขึ้นอยู่กับการศึกษาปฏิกิริยาเคมีและสถานะของเรื่องเรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจน แต่มีบางความคิดพื้นฐานที่คุณสามารถใช้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีพลังงานและสถานะเกี่ยวกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล
  เมื่อคุณขั้นตอนที่สามารถและความสนใจนั้นคุณจะได้บังคับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปร่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องนี้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อคุณละลายบนก้อนน้ำแข็งที่คุณต้องถูกบังคับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (เพิ่มพลังงาน) ตัวอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องที่คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับมากเล็ก ในขณะที่การทดสอบบางอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเห็นได้ชัดเช่นการเปลี่ยนสีส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลและมองไม่เห็น
  การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีขนาดเล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นมากกว่าชุดของขั้นตอนและผลที่ได้อาจมีจำนวนของอะตอม แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน
  ด.ญ.ลักษิกา โชคประเสริฐ เลขที่ 29 ม.1/11

 19. กนกวรรณ ธูปมงคล ม.1/11 เลขที่12

  Physical and chemical changes.
  The chemical and physical changes. Both are based on studies of chemical reactions. But the physical changes to energy The chemical changes occurring at the molecular level.
  Physical changes. The shape of the object has changed. It does not change the status of this matter. But things change. When you melt the ice, you have to be forced also to change the physical.
  Chemical changes occur in a much smaller scale. While some experiments show obvious chemical changes such as changing the color of most chemical changes happen between molecules and invisible. Sugar cube dissolved because of the physical changes of substance is still sugar. The burning of sugar before the chemical change. The power of fire has broken down the chemical bonds.
  Some changes are very small. Chemical change that occurs over a series of steps and may have the same number of atoms. But with a different structure.

 20. ด.ญ.ผกามาศ เมืองมูล เลขที่23 ม.1/11

  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปร่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องนี้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อคุณละลายก้อนน้ำแข็งที่คุณต้องถูกบังคับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (เพิ่มพลังงาน) ว่าตัวอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่อง คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับกองกำลังเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, และความดัน
  ท่อสนิมจะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับมากเล็ก ในขณะที่การทดสอบบางอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเห็นได้ชัดเช่นการเปลี่ยนสีส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลและมองไม่เห็น เมื่อสนิมเหล็ก (Fe) คุณจะเห็นมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานของเวลา โมเลกุลที่เกิดขึ้นจริงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพวกเขา (เหล็กออกซิไดซ์) ก้อนน้ำตาลละลายเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารยังคงเป็นน้ำตาล การเผาไหม้น้ำตาลก้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พลังงานของการเกิดไฟไหม้ได้หักลงพันธบัตรเคมี การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีขนาดเล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นมากกว่าชุดของขั้นตอนและผลที่ได้อาจมีจำนวนเท่ากันของอะตอม แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน

 21. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วงศ์ใหญ่ เลขที่15 ม.1/11

  เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพ
  ลงชื่อเข้าใช้นีออนเรืองแสงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ทั้งสองประเภทจะขึ้นอยู่กับการศึกษาปฏิกิริยาเคมีและรัฐของเรื่อง เรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจน แต่มีบางความคิดพื้นฐานที่คุณสามารถใช้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีพลังงานและรัฐเกี่ยวกับเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล

  เมื่อคุณขั้นตอนที่สามารถและความสนใจนั้นคุณจะได้บังคับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปร่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องนี้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อคุณละลายก้อนน้ำแข็งที่คุณต้องถูกบังคับนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (เพิ่มพลังงาน) ว่าตัวอย่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่อง คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับกองกำลังเคลื่อนไหว, อุณหภูมิ, และความดัน

  ท่อสนิมจะผ่านการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับมากเล็ก ในขณะที่การทดสอบบางอย่างแสดงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเห็นได้ชัดเช่นการเปลี่ยนสีส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลและมองไม่เห็น เมื่อสนิมเหล็ก (Fe) คุณจะเห็นมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานของเวลา โมเลกุลที่เกิดขึ้นจริงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพวกเขา (เหล็กออกซิไดซ์) ก้อนน้ำตาลละลายเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารยังคงเป็นน้ำตาล การเผาไหม้น้ำตาลก้อนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี พลังงานของการเกิดไฟไหม้ได้หักลงพันธบัตรเคมี

  การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีขนาดเล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สามารถเกิดขึ้นมากกว่าชุดของขั้นตอนและผลที่ได้อาจมีจำนวนเท่ากันของอะตอม แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน น้ำตาลน้ำตาลกาแลค, และ fructose ทั้งหมดมีหกอะตอมคาร์บอนสิบสองอะตอมของไฮโดรเจนและหกอะตอมออกซิเจน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำของอะตอมเดียวกันพวกเขาก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันมากและจะเรียกว่าสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้าง พวกเขาแต่ละคนมีปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลของพวกเขา

 22. natnicha jaingoen

  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ
  มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ
  ทั้งสองประเภทจะขึ้นอยู่กับการศึกษาปฏิกิริยาเคมีและสถานะของสสาร เรายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจน แต่มีบางความคิดพื้นฐานที่คุณสามารถใช้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  ที่เกี่ยวกับพลังงานและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นในระดับโมเลกุล เมื่อคุณขั้นตอนที่สามารถและความสนใจนั้นคุณจะได้บังคับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ รูปร่างของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลง มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสถานะของเรื่องนี้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป
  เมื่อคุณรู้ขั้นตอนและสามารถเข้าใจมันได้ คุณก็สามารถบังคับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสารได้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในในระดับที่เล็กมาก ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั้นเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่มองไม่เห็น มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขึ้นตามระยะเวลา.
  การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็มีขนาดที่เล็กมาก การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีหลานขั้นตอนมาก และ ผลที่ได้อาจมีขนาดเท่ากับอะตอม แต่ผลที่ได้อาจแตกต่างกันออกไป น้ำตาลกลูโคส
  ฟลุกโตส กาแลกโตส ทั้งหมดมี คาบอนร์ 6 อะตอม ไฮโดรเจน 12 อะตอม และ ออกซิเจน 6 อะตอม ถึงแม้จะมีจากอะตอมเดียวกัน พวกมันก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันมาก และจะเรียกว่าโครงสร้างของสารอินทรีย์ พวกมันก็มีปฏิกิริยาทางเคมีที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากโครงสร้างของโมเลกุลที่ต่างกัน

  ด.ญ. ณัฐณิชา ใจเงิน เลขที่ 16 ม. 1/11 ( ยาวไปนิดนะค่ะครู )

 23. ด.ญ.กนกวรรณ ธูปมงคล

  physical and chemical changes.
  The chemical and physical changes. Both are based on studies of chemical reactions. But the physical changes to energy The chemical changes occurring at the molecular level.
  Physical changes. The shape of the object has changed. It does not change the status of this matter. But things change. When you melt the ice, you have to be forced also to change the physical.
  Chemical changes occur in a much smaller scale. While some experiments show obvious chemical changes such as changing the color of most chemical changes happen between molecules and invisible. Sugar cube dissolved because of the physical changes of substance is still sugar. The burning of sugar before the chemical change. The power of fire has broken down the chemical bonds.
  Some changes are very small. Chemical change that occurs over a series of steps and may have the same number of atoms. But with a different structure.

  ด.ญ.กนกวรรณ ธูปมงคล ม.1/11 เลขที่12

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: