ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์


ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เป็นข้อ ๆ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นนะค่ะ

Advertisements

Posted on 16/11/2011, in ภาระงาน. Bookmark the permalink. 67 ความเห็น.

 1. ด.ญ.แป้งร่ำ ภุงออน

  ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

  – เซลส์สัตว์มีรูปร่างเป็นวงกลม
  – แต่เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยมๆ

  – เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์
  – แต่เซลล์พืชมีผนังเซลล์

  – เซลล์พืชมีคลอโรพลาสต์
  – แต่เซลล์สัตว์ไม่มี

  – เซลล์พืชไม่มีเซนทริโอ
  – เซลล์สัตว์มีเซนทริโอใช้ในการแบ่งเซลล์

  – เซลล์พืชไม่มีไลโบโซม
  – เซลล์สัตว์มีไลโบโซม

  – เซลล์พืชมีแวคิวโอลขนาดใหญ่
  – เซลล์สัตว์มีแวคิวโอลขนาดเล็ก

  ด.ญ.แป้งร่ำ ถุงออน เลขที่ 22 ม.1/11

 2. natnicha jaingoen

  >>เซลล์พืช<>เซลล์สัตว์<<
  -รูปร่างเหลี่ยม -รูปร่างค่อนข้างกลม
  -มีผนังเซลล์ -ไม่มีผนังเซลล์
  -มีคลอโรพลาสต์ -ไม่มีคลอโรพลาสต์
  -ไม่มีเซนทริโอล -มีเซนทริโอล
  -แวคิวโอลมีขนาดใหญ่ -แวคิวโอลมีขนาดเล็ก
  -ไม่มีไลโซโซม -มีไลโซโซม

  ด.ญ.ณัฐณิชา ใจเงิน เลขที่ 16 ม.1/11

 3. ด.ญ.สุพิชฌาย์ ชมชื่น เลขที่36 ม.1/11

  ้เซลล์พืช
  โดยทั่วไปมีลักษณะเหลี่ยม มีผนังเซลล์ มีคลอโรพลาสต์ ไม่มีเซนทริโอล มีแวคิวโอลขนากใหญ่กินเนื้อที่ส่วนใหญ่
  เซลล์สัตว์
  มีลักษณะกลมหรือรี มีเฉพาะเยื้อหุ้มเซลล์มีลักษณะอ่อนนุ่ม ไม่มีคลอโรพลาสต์ มีเซนทริโอลช่วยในการแบ้งเซลล์ มีแวคิวโอลขนาดเล็ก
  ด.ญ.สุพิชฌาย์ ชมชื่น เลขที่36 ม.1/11

 4. ด.ญ.ธมลวรรณสรณ์ พงษ์นภัสสรณ์

  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

 5. Nopphanai Inthima

  >>เซลล์พืชเซลล์สัตว์<<
  -รูปร่างเหลี่ยม -รูปร่างค่อนข้างกลม
  -มีผนังเซลล์ -ไม่มีผนังเซลล์
  -มีคลอโรพลาสต์ -ไม่มีคลอโรพลาสต์
  -ไม่มีเซนทริโอล -มีเซนทริโอล
  -แวคิวโอลมีขนาดใหญ่ -แวคิวโอลมีขนาดเล็ก
  -ไม่มีไลโซโซม -มีไลโซโซม

  ด.ช.นภนัย อินธิมา เลขที่ 8 ม.1/10

 6. ศุภกานต์ ทวีทรัพย์

  ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม
  เด็กหญิง ศุภกานต์ ทวีทรัพย์ ชั้น ม.1/11 เลขที่ 32

 7. ด.ญ.ณัฐวลี ใจวังโลก เลขที่ 17 ม. 1/11

  เซลล์สัตว์
  1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบ
  เซลล์อยู่ด้านนอก
  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล.
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก
  มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. มีไลโซโซม

  เซลล์พืช
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
  6. ไม่มีไลโซโซม
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
  4. ไม่มีเซนทริโอล
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่
  มองเห็นได้ชัดเจน
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก

 8. ด.ญ. ศุภกานต์ ทวีทรัพย์ เลขที่ 32 ม. 1/11

  สัตว์ พืช
  รูปร่าง ค่อนข้างกลม ค่อนข้างเหลี่ยม
  ผนังเซลล์ ไม่มี มี
  เยื่อหุ้มเซลล์ มี มี
  คลอโรพลาสต์ ไม่มี มี
  แวคิวโอล ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่
  เซนทริโอล มี ไม่มี

 9. เซลล์พืช

  1.โดยทั่วไปมีลักษณะเหลี่ยม

  2.มีผนังเซลล์

  3.มีคลอโรพลาสต์

  4.ไม่มีเซนทริโอล

  5.มีแวคิวโอลขนาดใหญ่ กินเนื้อที่ส่วนใหญ่

  เซลล์สัตว์

  1.มีลักษณะกลมหรือรี

  2.มีเฉพาะเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่ม

  3.ไม่มีคลอโรพลาสต์

  4.มีเซนทริโอล ช่วยในการแงเซลล์

  5.มีแวคคิวโอลขนาดเล็ก

 10. เซลล์พืช

  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
  4. ไม่มีเซนทริโอล
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม

  เซลล์สัตว์

  1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. มีไลโซโซม

 11. Siraphat pansombat

  >>>สรุปความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์<<<

  เซลล์พืช

  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่่่ยม

  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก

  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์

  4. ไม่มีเซนทริโอล

  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน

  6. ไม่มีไลโซโซม

  เซลล์สัตว์

  1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี

  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก

  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์

  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์

  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน

  6. มีไลโซโซม

  ด.ญ.สิรภัทร ปานสมบัติ ช้นม.1/11 เลขที่ 34

 12. เซลล์พืช

  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
  4. ไม่มีเซนทริโอล
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม

  เซลล์สัตว์

  1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. มีไลโซโซม

  เซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ
  เซลล์พืชมี ผนังเซลล์ กับ คลอโรพลาสต์ แต่เซลล์สัตว์ไม่มี

  ด.ญ. วิสุทธินี ปาเอื้อม ม. 1/11 เลขที่่ 31

 13. ศุภกานต์

  ความเเตกต่างระหว่างเซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม

  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์

  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์

  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอล

  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก

  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  เด็กหญิง ศุภกานต์ ทวีทรัพย์ ชั้น ม.1/11 เลขที่ 32

 14. เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  -รูปร่างเหลี่ยม -รูปร่างค่อนข้างกลม
  -มีผนังเซลล์ -ไม่มีผนังเซลล์
  -มีคลอโรพลาสต์ -ไม่มีคลอโรพลาสต์
  -ไม่มีเซนทริโอล -มีเซนทริโอล
  -แวคิวโอลมีขนาดใหญ่ -แวคิวโอลมีขนาดเล็ก
  -ไม่มีไลโซโซม -มีไลโซโซม

  เด็กหญิง สุรัสวดี ศรีคำ เลขที่่ 37 ชั้น ม.1/11

 15. ความเเตกต่างระหว่างเซลล์พืช เซลล์สัตว์

  เซลล์พืช
  1. พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
  4. ไม่มีเซนทริโอล
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม

  เซลล์สัตว์
  1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. มีไลโซโซม

 16. ความเเตกต่างระหว่างเซลล์พืช เซลล์สัตว์

  เซลล์พืช
  1. พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
  4. ไม่มีเซนทริโอล
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม

  เซลล์สัตว์
  1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. มีไลโซโซม

  ด.ญ.ศุภิสรา มาไกล เลขที่ 33 ม.1/1

 17. เซลล์พืช 1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์
  4. ไม่มีเซนทริโอล
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม

  เซลล์สัตว์ 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. มีไลโซโซม
  ด.ญ.ศุภิสรา มาไกล เลขที่่ ๓๓ ม๑/๑๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: