Category Archives: วิทยาศาสตร์ม.1

รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ม.1

ประเมินสภาพปัญหา

ให้นักเรียนประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากแบบประเมินต่อไปนี้โดยไม่มีผลต่อการให้คะแนนของนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dG9WRkYyU0JmMUdpRG1GSnpiXzJRa0E6MQ

Advertisements

ประเมินการจัดการเรียนการสอน

ให้นักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ตรงนี้นะคะhttps://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDYwT3lEcVFWSVJMNEgtTVJnYnNTUmc6MQ

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2555

            สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2555 ยินดีต้นรับสุ่รั้วแดงขาว ขอให้เด็กเด็กทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วแดงขาวนะคะ…. 

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

เป็นไงบ้างค่ะเด็ก ๆ ได้เห็นผลการเรียนเทอมที่ 1 หรือยัง คงถูกอกถูกใจใครหลายคนที่ตั้งใจเรียนแล้วได้ผลการเรียนที่ดีอยู่แล้ว ส่วนใครหลายคนที่ยังไม่พยายาม…ก็ต้องพยายามกันต่อไป…ในภาคเรียนใหม่ 

สำหรับเทอมที่ 2 ครูคงเพิ่มความเข้มข้นในการเรียนรู้ผ่านบล๊อคเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม…เพราะนักเรียนเริ่มคุ้นเคยกันแล้ว..และนักเรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านช่องทางที่ครูสร้างให้และนักเรียนอาจมีส่วน

ในการสร้างช่องทางใหม่ด้วยตัวเอง….หวังว่าคงสนุกกับการเรียนในภาคเรียนต่อไปนี้นะจ๊ะ….

 

สารปริศนาฝีมือเด็กๆ

ผลงานสารปริศนาฝีมือเด็กกลุ่ม 5 ห้อง 1/11

http://www.youtube.com/watch?v=Gkla5ADKlbk

เริ่มต้นกับโครงงานวิทย์

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ทุกปีการศึกษา ครูให้นักเรียนได้เริ่มต้นกับการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทย์ ในเนื้อหาเรื่องสารละลาย ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างโครงงานวิทย์จากตัวอย่างโครงงานวิทย์ตาม Link ข้างล่าง ซึ่งได้ความอนุเคราะห์รวบรวมโดย ครูนก..ซึ่งเป็นครูที่ผ่านการอบรมSocial Media ด้วยกัน ขอขอบพระคุณมานะโอกาสนี้..

นางเบญจมาศ จันทะมาลา
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ค.บ.ฟิสิกส์ สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวอย่างโครงงานวิทย์

Topic 1

คำสั่ง…ให้นักเรียนอ่านคำสั่งต่อไปนี้และปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้

1. read the Topic 1 Chemical vs. Physical Changes and compare two property.

2. Answer in your comment below the blog.

ตัวอย่างRubicวิชาวิทยาศาสตร์

ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์

vdoคลิปม.1

คลิป VDO การกรองสารซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องสารและสมบัติของสาร