บันทึกเยี่ยมชม

[slideguest id=1441151880786405224&w=400&h=300]

Advertisements
 1. ปรับบล้อคได้น่ารักมากค่ะ มีสาระเหมาะกับระดับชั้น เป็นกำลังใจให้ค่ะ

 2. โอ๋ คะ

  เป็นบล๊อกที่น่าสนใจมากคะ

  ครูโอ๋ คะ

 3. รายงานตัวครับ

 4. blogสวยจัง น่าสนใจ เก่งมากเลย

 5. อัญจ้า...

  อยากทำมั่งค่ะ…ครูต่ายสอนได้มั๊ยคะ

 6. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  ด.ญ.วชิรญาณ์ พรมมา ม.1/10 เลขที่ 37

 7. เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  ด.ญ.ปวิตรา จันทร์มา เลขที่ 30 ม.1/10

 8. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม …

  ด.ญ.วชิรญาณ์ พรมมา ม.1/10 เลขที่37

 9. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม …

  ด.ช. นพรัตน์ การสมพจน์ ม.1/10 เลขที่ 6

 10. phasupon Rudeejai

  ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่
  มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม
  เด็กชายพสุพล ฤดีใจ ม.1/10 เลขที่ 11

 11. ความเเตกต่าง

  เซลล์ พืช เซลล์ สัตว์

  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม

  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์

  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์

  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์

  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก

  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  ด.ช.นพรุจ มีศรี เลขที่ 7 ม.1/10

 12. นริศรา สลำแดง

  ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

 13. พิชญา บัวภา

  ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืช และเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

 14. Supakarn vTaweesap

  ส่วนประกอบที่แตกต่างกันระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  เซลล์พืช เซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน
  5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

 15. Theerayut Phrompijarn

  ความแตกต่างเซลล์พืชและเซลล์ สัตว์
  เซลล์ พืช เซลล์ สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์ แต่มีสารเคลือบเซลล์ อยู่ด้านนอก
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ มองเห็นได้ชัดเจน 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  ด.ช.ธีรยุทธ พรหมพิจารณ์ เลขที่ 5 ม.1/10

 16. Theerayut Phrompijarn

  ความแตกต่างเซลล์พืชและเซลล์ สัตว์
  เซลล์ พืช เซลล์ สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม หรือรี
  2. มีผนังเซลล์ 2. ไม่มีผนังเซลล์ 3. มีคลอโรพลาสต์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  ด.ช.ธีรยุทธ พรหมพิจารณ์ เลขที่ 5 ม.1/10

 17. ด.ญ.กนกวรรณ ธูปมงคล

  ความเเตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
  1. เซลล์พืชมีรูปร่างเป็นเหลี่ยม 1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างกลม
  2. มีผนังเซลล์อยู่ด้านนอก 2. ไม่มีผนังเซลล์
  3. มีคลอโรพลาสต์ภายในเซลล์ 3. ไม่มีคลอโรพลาสต์
  4. ไม่มีเซนทริโอล 4. มีเซนทริโอลใช้ในการแบ่งเซลล์
  5. แวคคิวโอลมีขนาดใหญ่ 5. แวคคิวโอลมีขนาดเล็ก
  6. ไม่มีไลโซโซม 6. มีไลโซโซม

  ด.ญ.กนกวรรณ ธูปมงคล ม.1/11 เลขที่12

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: